Jaroslava Hocková - zakladatelka a dloholetá vedoucí souboru

14.9.1942 - 15.1.2019
 
Ve středu 16.1.2019 jsme se dozvěděli velmi smutnou zprávu. Dotlouklo srdce zakladatelky a dlouholeté vedoucí souboru Benešáček. Vzpomeňme na ni několika obrázky, abychom si ji vryli do paměti.