Informace o nás

 

Původní Dětský folklorní soubor Benešáček vznikl v roce 1980 na Základní škole Dukelská v Benešově pod vedením Jaroslavy Hockové, která je vedoucí souboru po celou dobu existence souboru. Na škole začala nejprve působit 15člená dívčí skupina, která si dala za cíl zpracovávat folklorní a zvykoslovný materiál Podblanicka. Po prvních úspěšných vystoupeních se přidali i chlapci. Následovala řada vystoupení na okresních a krajských přehlídkách a soutěžích, oslavách a významných výročí, kde byla vždy oceněna vyváženost předvedených programů i vysoká úroveň jevištního projevu. Od roku 1985 soubor doprovází dětská lidová muzika pod vedením Aleše Suchomela.

Jak plynul čas, z dětí se stali dospělí a z názvu zmizelo slůvko "dětský". Soubor si za tu dobu vydobyl věhlas nejen na domácí scéně (Mezinárodní folklorní festivaly: ve Strážnici, v Luhačovicích, v Mělníku, v Tuchlovicích, Šumperku, Klatovech a Praze), ale i v zahraničí (Holandsko 5x, Slovensko 3x, Belgie 2x, Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Rusko, Lotyšsko a Maďarsko). Za dobu existence souboru se v něm vystřídaly stovky tanečníků a hudebníků. Spolupracovali jsme s řadou choreografů (např. Marií Wurmovou, manželi Rejškovými a Jiřím Pitterou). Podílel se na realizaci video dokumentace "Český rok" pro ÚLK ve Strážnici. K 15. výročí založení souboru jsme natočili vlastní CD a kazetu.

Je přirozené, že za dobu existence souboru se objevily i problémy. Většina byla způsobena generačním střídáním členů souboru. Ale prozatím jsme se s nimi vždy vyrovnali. V době, kdy Benešáček procházel svým šťastnějším obdobím, se dařilo předávat svým členům lásku k folkloru a divákům přinášet úsměv na rty a do srdcí radost. Dnes má soubor 55 členů ve věku od pěti do třiceti pěti let, z toho 8 hudebníků tvoří lidovou hudbu. Tanečníci jsou rozděleni podle věku do tří skupin, každá z nich zkouší samostatně. Převážná část repertoáru v našich vystoupeních pochází z původního regionu Podblanicka. Zabrousíme i do dalších národopisných oblastí především pak do Jižních Čech. Stejně tak mezi choreografiemi, které se v nejvyšší míře snaží zachovávat autenticitu folklorního materiálu, se tu a tam objevují pásma scénická.

Soubor tak již více jak 35 let působí v lidové kultuře.