Údaje k platbám:

Členské příspěvky posílejte na účet č: 78-1332270247/0100, v.s. jméno člena.