Návštěva souboru Brabants Bont

09.05.2011 08:25

Jak jsme polánovali, tak se i stalo a ve středu 4. května 2011 dorazil do Benešova autobus s našimi hosty z Hoalndska z městečka Den Dungen. Naše přátelství je již dlouholeté, a proto se vždy na naše přáetle těšíme, ať je vítáme v Benešově a nebo oni nás v Den Dungenu.

Letošní setkání je trochu vyjímečné. V dnešní době, kdy všichni pociťujeme dopady finanční krize na vlastní kůži, je organizace takto finančně náročných akcí trochu hazard. Ale co jsme si společně minulý rok dohodli, musíme uskutečnit.

A minulý týden jsme zahájili první fázi společného projektu. Ve středu za chladného počasí dorazilo 43 "účastníků zájezdu" do Benešova. Návštěva souboru Brabants Bont byla plánována jako součást oslav 30. výročí založení Benešáčku. A v pátek jsme již v sluncem zalitém a teplém počasí vystoupili společně na benešovském náměstí. I přes velmi sporadickou reklamu nás na náměstí vidělo početné publikum. Protože ale víme, jak to chodí v Benešově s návštěvností na kulturní akce, rozhodli jsme se doporučit Brabants Bont na náš středočeský festival do Tuchlovic. A povedlo se.

Sobota patřila účasti na Tuchlovické pouti. Brzy ráno jsme vyrazili do Tuchlovic, kde se již sjížděli soubory, které měli vystoupit v sobotním programu. Ihned po příájezdu jsme měli málo času na převlečení a první vystoupení na návsi, kde se představili všechny soubory v kratičkém programu. Po prostorové zkoušce jsme měli chvíli času na procházku po pouti. Vše jsme museli zkloubit tak, abychom již ve 14 hodin zasedli do lavic a mohli sledovat první část hlavního programu, kdy se představili všechny zahraniční soubory všetně našich přátel z Brabants Bontu. A uspěli. Jejich vystoupení se publiku a i odborné veřejnosti líbilo. Nejvíc asi zaujali tancem s dřeváky a hlavně tempem, kdy skoro 15 minut tančili jeden tanec za druhým ve velmi svižném tempu. Však si také zasloužili bouřlivý potlesk.

Ve druhé části hlavního pořadu pak vystoupily všechny soubory. Hlavní téma celého programu bylo "Řemeslo má zlaté dno" a "Bez práce nejsou koláče". Nelze jednoznačně říci, který soubor byl nejlepší. Každé vystoupení mělo svůj osobitý ráz. Ale tance a písně zaujaly obecenstvo a všechny tanečníky a muzikamty odměnilo vřelým potleskem. Pro nás to již byla asi 15 účast na tomto festivalu, ale Brabants Bont na takovém velkém festivalu byl poprvé. Alespoň takto nám to říkal vedoucí souboru.

Po návratu do Benešova jsme s našimi přáteli ještě chvíli poseděli a oni nám sdělovali svoje zážitky z festivalu. Z jejich projevu bylo vidět, že jsme jim udělali tímto pozváním velkou radost a že budou na vystoupení v Tuchlovicích dlouho vzpomínat.

A přišla neděle a my jsme se museli rozloučit. Brabants Bont odjíždí a zanechává přijemné vzpomínky na naše přátele. Při odjezdu jsme si ale moc nesmutnili, protože za nedlouho vyrazíme zase my a budeme v Den Dungenu šířít krásu a ladnost českých tanců a hlavně uvidíme velmi brzy naše přátele.

Děkuji všem, kdo se podíleli na zajištění návštěvy Brabants Bont. Oceňuji jejich každodenní práci.